Zoeken naar bindtechnieken, nieuws etc

Privacy 
Foto bij over Patist 1 e1678118658586

Privacy

van Hees - Patist Boekbinders

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. U kunt hier lezen welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Hees - Patist Boekbinders gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken. Van Hees - Patist Boekbinders respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Van Hees - Patist Boekbinders handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Wie zijn wij

van Hees - Patist Boekbinders is gevestigd en kantoorhoudend te Den Dolder en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30110399

 Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij

Wanneer u een opdracht aan ons verstrekt vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • bedrijfsnaam;
  • factuuradres;
  • postcode en plaats;
  • IBAN en tenaamstelling;
  • BTW-nummer;
  • nummer inschrijving KvK;

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde cloud-server of die van een derde partij.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar dan wel andere gevoelige persoonsgegevens. Dit kunnen wij echter niet controleren. Heeft u de indruk dat wij zonder toestemming gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang bewaart van Hees - Patist Boekbinders persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het uitvoeren van door u verstrekte orders of tot het moment dat u om verwijdering heeft gevraagd. Van Hees - Patist Boekbinders hanteert de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar als zij verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u toch de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om een legitimatie. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookies die wij gebruiken

Onze website provider maakt gebruik van functionele Cookies. Wij hebben hier geen invloed op. Deze Cookies worden gebruikt voor diverse doeleinden. Voor uitgebreide informatie over deze Cookies kunt u de statement in de link in de Cookie-banner op onze website raadplegen.

Afmelden voor Cookies

Wilt u zich afmelden voor Cookies? Stel dan uw internetbrowser zo in dat deze geen Cookies meer opslaat en verwijder alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en (mobiel) device die u gebruikt, moet aanpassen.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Boekbinderij van Hees Featured Featured7 1024x800 1024x800
Van Hees Patist Boekbinders Genaaid gebrocheerd
Van Hees Patist Boekbinders 003
Van Hees Patist Boekbinders Perfobind
Van Hees Patist Boekbinders Hechten